تمام پست ها در برچسب

پانسیون

ایده های بازاریابی در خوابگاه ها

ایده های بازاریابی در خوابگاه ها

اجرایی کرده ایده های ساده: ایده های بازاریابی در خوابگاه ها به چه صورت انجام میشود.یکی از بهترین ایده های بازاریابی در خوابگاه ها,اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه برگزاری مسابقات مشابه با مسابقات بزرگ در…

ادامه مطلب

پانسیون دانشجویی دخترانه

پانسییون دانشجویی دخترانه

پانسیون دانشجویی دخترانه چگونه هستند؟ یکی از بزرگترین مشکلات دانشجویان ، چگونگی اسکان آنها دور از خانواده ، محیط خانه و موضوع آشنایی با خوابگاه دانشجویی است که البته در ارتباط با دانشجویان دختر در ابعاد بیشتری رخ نشان می…

ادامه مطلب

خوابگاه های دولتی

خوابگاه های دولتی

خوابگاه های دولتی برای دانشجویان و کارمندانی که در شهرهای مختلف و دور از خانواده زندگی می کنند خوابگاه نوعی خانه ی دوم برای آنها محسوب میشود که به صورت خوابگاه های پسرانه و دخترانه در سطح شهر قرار گرفته…

ادامه مطلب

جذابیت نوشیدن چای در خوابگاه

جذابیت نوشیدن چای در خوابگاه

خوابگاه,میزبانی و امکانات جذابیت نوشیدن چای در خوابگاه در چیست؟ اگر بدون هیچ مبالغه ای بخوهیم به توصیف مهمانی ها و میزبانی ها در خوابگاه های دانشجویی دخترانه و پسرانه بپردازیم,می توانیم کل آن را در کلمه چای خلاصه کنیم.درک…

ادامه مطلب