همه پست ها در دسته بندی

دانشگاه

اساتید دانشگاه کاشان پژوهشگران برتر استانی انتخاب شدند

اساتید دانشگاه کاشان پژوهشگران برتر استانی انتخاب شدند

در نوزدهمین هفته ملی پژوهش اصفهان: اساتید دانشگاه کاشان پژوهشگران برتر استانی انتخاب شدند به گزارش خبرگزاری دانشجو سه استاد دانشگاه کاشان در نوزدهمین هفته ملی پژوهش  فناروی استان اصفهان به عنوان پژوهشگران برتر استانی سال 97 معرفی شدند و…

ادامه مطلب