همه پست ها در دسته بندی

دانشگاه آزاد اسلامی

تخفیف شهریه ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد ابلاغ شد

تخفیف شهریه ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد ابلاغ شد

محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ماده الحاق آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی ماده 20 را ابلاغ کردند. تخفیف شهریه ازدواج دانشجویی دانشگاه آزاد ابلاغ شد طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ماده الحاقی آیین نامه تخفیف شهریه دانشجویی ماده…

ادامه مطلب