بایگانی

می 2019

نظم و مسئولیت پذیری در خوابگاه

نظم و مسئولیت پذیری در خوابگاه

نظم و مسئولیت پذیری در خوابگاه به چه معنیست تقسیم وظایف در خوابگاه ها,پانسیون ها و اقامتگاه های دانشجویی پسرانه و دخترانه می تواند موجب حفظ آرامش در اتاق ها و همچنین بهتر شدن روابط بین هم اتاقی ها شد.اما…

ادامه مطلب

خوابگاه دانشجویی دخترانه

خوابگاه دانشجویی دخترانه

خوابگاه دانشجویی دخترانه و خاطرات آن,بطور کلی میتوان گفت که زندگی دانشجویی و زندگی در خوابگاه میتواند یکی از بهترین دوران های زندگی آدمی باشد که همراه با کلی خاطرات تلخ و شیرین است.همه ما انسان ها دوره های متفاوتی…

ادامه مطلب

ایده های بازاریابی در خوابگاه ها

ایده های بازاریابی در خوابگاه ها

اجرایی کرده ایده های ساده: ایده های بازاریابی در خوابگاه ها به چه صورت انجام میشود.یکی از بهترین ایده های بازاریابی در خوابگاه ها,اقامتگاه ها و پانسیون های دانشجویی کارمندی دخترانه و پسرانه برگزاری مسابقات مشابه با مسابقات بزرگ در…

ادامه مطلب

پانسیون دانشجویی دخترانه

پانسییون دانشجویی دخترانه

پانسیون دانشجویی دخترانه چگونه هستند؟ یکی از بزرگترین مشکلات دانشجویان ، چگونگی اسکان آنها دور از خانواده ، محیط خانه و موضوع آشنایی با خوابگاه دانشجویی است که البته در ارتباط با دانشجویان دختر در ابعاد بیشتری رخ نشان می…

ادامه مطلب