بایگانی

دسامبر 2018

نگاهی به وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی ایران

نگاهی به وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی ایران

نگاهی به وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی ایران نگاهی به وضعیت خوابگاه‌های دانشجویی ایران به نقل از روزنامه اعتماد زندگی در خوابگاه های دانشجویی به دو قسمت تقسیم میشود. یکی از دانشجویان ترم اخر دانشگاه شیراز می گوید:جذابیت خوابگاه را در این…

ادامه مطلب

دلایل وابستگی به زندگی خوابگاهی

دلایل وابستگی به زندگی خوابگاهی

دلایل وابستگی به زندگی خوابگاهی دلایل وابستگی به زندگی خوابگاهی استقلال و تخلیه روحی از جمله مهم ترین عواملی هستند که فرد به زندگی در خوابگاه تمایل دارد و پس از مدتی که از خانواده جدا میشوند در شرایط خوابگاه,اقامتگاه…

ادامه مطلب

مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های دانشجویی

مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های دانشجویی

مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های دانشجویی مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه های دانشجویی بدینوسیله به اطلاع می رساند رعایت مقررات زیر برای کلیه ساکنان خوابگاه الزامی است و چنانچه فرد یا افرادی دچار تخلف از این قوانین شوند و…

ادامه مطلب

پانسیون,اقامتگاه و خوابگاه

پانسیون,اقامتگاه و خوابگاه

پانسیون,اقامتگاه و خوابگاه پانسیون,اقامتگاه و خوابگاه هر سه این واژه ها به معنی مکانی هستند که فرد برای مدتی برای انجام کار یا تحصیل در آنجا ساکن میشود گفته میشود. خوابگاه چیست؟ نوعی مکان اقامتی است که معمولا برای اقامت…

ادامه مطلب