بایگانی

نوامبر 2018

خلاقیت در خوابگاه ها

خلاقیت در خوابگاه ها

ایده پردازی: خلاقیت در خوابگاه ها به چه معناست؟ درس خواندن در خوابگاه های دولتی و خودگردان سبب حضور جوانان و دانشجویان در جمع های دوستانه و فعال میشود و از کشیده شدن روزهای طلایی جوانی به سمت یکنواختی و…

ادامه مطلب